ATT TA KÖRKORT

Att ha ett körkort och en egen bil har flera fördelar. Det innebär att man lättare kan få jobb och man får en rejält mycket större frihet när man kan komma och gå i princip som man vill. Men hur går det egentligen till att ta körkort?

HITTA EN BRA KÖRSKOLA

Det allra första som är bra att göra när man ska ta körkort är att skriva in sig på en körskola. Hos en bra körskola i Gävle kan man få tag i böcker, man kan ta teorilektioner och man kan boka in privata övningskörningslektioner där man får lära sig att hantera bilen. Det kan löna sig att jämföra körskolorna för att finna en man verkligen gillar. Man måste känna förtroende för den körlärare man har.

ÖVNINGSKÖRA PRIVAT

Om man känner någon som godkänns som handledare och det finns en bil att köra i kan man också övningsköra en hel del privat. Det är dock viktigt att komma ihåg att handledaren inte har samma möjlighet att gripa in via ett dubbelkommando som en körskolelärare har.

PROVEN

När man har övningskört en del och läst teorin kan det vara dags att göra de prov som krävs för att man ska få sitt körkort. Det är både ett teoretiskt prov och ett prov där man praktiskt ska visa att man kan framföra bilen på ett säkert sätt. För att du ska få göra uppkörningen ska alltid det teoretiska provet vara godkänt. Ett godkänt resultat håller i två månader. Om du inte hinner bli godkänd på båda proven inom den tidsrymden innebär det att också det prov du är godkänd på måste göras om.

FÖRDELAR MED ATT HA KÖRKORT

När körkortet väl är i hamn kan man snabbt inse att det har flera fördelar. Du kommer till exempel att kunna ta bilen till affären, och du kan skriva i ditt CV att du faktiskt har ett körkort.

Leave a Reply

mts_best